بيماري هایی که با ورزش درمان می شوند

ورزش عمر را طولاني تر مي کند،

باعث کاهش وزن مي شود و به تقويت قلب کمک مي کند اگرچه بهترين درمان ورزش است اما به ندرت پزشکان براي بهبود بيماري آن را توصيه مي کنند.
ميليون ها نفر در جامعه ما به علت ورزش نکردن از بيماري رنج مي برند اما ورزش چه نوع بيماري را درمان مي کند:

he3366

ادامه خواندن “بيماري هایی که با ورزش درمان می شوند”